Om oss

Script46 AB är ett företag vars verksamhet bygger på att från i huvudsak bokmanus – men även från filmmanus – utveckla och presentera synopsis för film eller serie. På den här platsen kommer vi att kontinuerligt lägga till nya sådana synopsis, vartefter de blir färdigställda. De är sorterade och sökbara i olika genrer och vissa kan av naturliga skäl finnas representerade under fler än en genre.

Då vi inte vill agera ett alltför tidigt filter mot en marknad där genretrender varierar näst intill säsongsmässigt, håller vi en relativt öppen attityd till de manus som skickas till oss. Vi har för närvarande en accept rate på runt 13% av de bokmanus vi diskuterat med respektive författare.

Om en option ställs ut gällande något av dessa synopsis flaggas ”option utställd” vid titelraden. Ingen övrig information kommer att lämnas ut av Script46 AB utan kundens skriftliga medgivande. Vid eventuellt utnyttjande av optionen tas synopsis bort.

För frågor och/eller feedback, kontakta:

Mikael Törneman
VD Script46 AB
mikael@script46.com
040-639 49 59