Hantering av personuppgifter

När du registrerar dig och använder Script46 så medger du att Script46 behandlar dina personuppgifter som du givit oss vid registreringen. Grunden för behandlingen är att vi har ett rättsligt åtagande gentemot dig, dina personuppgifter måste behandlas för att du ska kunna åtnjuta vår tjänst.

Vi kommer använda dina personuppgifter för intern utvärdering av dina besöksfrekvenser och huvudsakliga intressen gällande genre, samt för att upplysa dig via din email när nya synopsis läggs upp på plattformen.

Script46 använder bara dina personuppgifter internt och kommer inte överföra dem till annan med enda undantag för underleverantörer av t.ex. teknik. Script46 följer de föreskrifter och regleringar fastställda i Dataskyddslagen GDPR 2018/218 och du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt begära att dessa raderas om du önskar efter att du upphört använda tjänsten.

Du är också informerad om samt, i och med att du använder tjänsten, accepterar att de synopsis som publiceras på plattformen bygger på kompletta bok- eller filmmanus och får inte på några villkor användas utan tillstånd från oss.